Hirit Blg. 17 - Korean Language
4th Dec 2009, 5:59 AM in Ahutnyuk! Archives
Korean Language
Average Rating: 5 (mula sa 1 nagtakda) Bigyang-Puri
<< < > >>
Mahahalagang Kawing
Mga Kalatas:
Ronin (Guest) edit delete
Euankusaeyo!
DreamSanguine edit delete
DreamSanguine
xD