Hirit Blg. 18 - Abstract
8th Dec 2009, 4:11 AM in Ahutnyuk! Archives
Abstract
Average Rating: 5 (mula sa 1 nagtakda) Bigyang-Puri
<< < > >>
Mahahalagang Kawing
Mga Kalatas:
Guy Incognito edit delete
Guy Incognito
Very funny!
trick (Guest) edit delete
just as I thought...curves. hahha!! pero anong labels ng bawat lines?
DreamSanguine edit delete
DreamSanguine
Ahahaha! I'm loving this.