Hirit Blg. 27 - Kalatas
4th Jan 2010, 5:40 PM in Ahutnyuk! Archives
Kalatas
Average Rating: 5 (mula sa 1 nagtakda) Bigyang-Puri
<< < > >>
Mahahalagang Kawing