Hirit Blg. 3 - Chiasmus
30th Oct 2009, 9:52 AM in Ahutnyuk! Archives
Chiasmus
Average Rating: 0 (mula sa 0 nagtakda) Bigyang-Puri
<< < > >>
Mahahalagang Kawing