Hirit Blg. 48 - Pareto Improvement
19th Mar 2010, 3:44 AM in Ahutnyuk! Archives
Pareto Improvement
Average Rating: 0 (mula sa 0 nagtakda) Bigyang-Puri
<< < > >>
Mahahalagang Kawing