Hirit Blg. 54 - Grammer
9th Apr 2010, 3:47 AM in Ahutnyuk! Archives
Grammer
Average Rating: 0 (mula sa 0 nagtakda) Bigyang-Puri
<< < > >>
Mahahalagang Kawing
Mga Kalatas:
leave it blank (Guest) edit delete
this is so funny. hahahahaha!! :D