Hirit Blg. 64 - Game Theory
9th Jul 2010, 6:15 AM in Ahutnyuk! Archives
Game Theory
Average Rating: 0 (mula sa 0 nagtakda) Bigyang-Puri
<< < > >>
Mahahalagang Kawing
Mga Kalatas:
leave it blank (Guest) edit delete
everyone assumes the notion of rationality in this case.. walang mangyayari. kasi naman, assuming na 2 lang babae sa mundo, asa talaga. hahaha!