Hirit Blg. 66 - Vuvuzela
16th Jul 2010, 6:38 AM in Ahutnyuk! Archives
Vuvuzela
Average Rating: 0 (mula sa 0 nagtakda) Bigyang-Puri
<< < > >>
Mahahalagang Kawing
Mga Kalatas:
cherubim (Guest) edit delete
Very witty, I like it =)