Hirit Blg. 70 - Demotivational
30th Jul 2010, 7:31 AM in Ahutnyuk! Archives
Demotivational
Average Rating: 0 (mula sa 0 nagtakda) Bigyang-Puri
<< < > >>
Mahahalagang Kawing
Mga Kalatas:
pilyang cherubim (Guest) edit delete
napakamakabag-bag-damdamin nito. i am so touched. hahahaha